Dorsum pedis

Ilustrace preparovaných povrchových vrstev na dorsální straně nohy.

Název termínu Vrstva
1 N. fibularis superficialis; n. peroneus superficialis Vrstva 1
2 N. saphenus Vrstva 1
3 V. saphena magna Vrstva 1
4 Vv. perforantes Vrstva 1
5 Vv. metatarsales dorsales Vrstva 1
6 Arcus venosus dorsalis pedis Vrstva 1
7 Rete venosum dorsale pedis Vrstva 1
8 N. fibularis profundus; n. peroneus profundus Vrstva 1
9 N. cutaneus dorsalis medialis Vrstva 1
10 N. cutaneus dorsalis intermedius Vrstva 1
11 N. cutaneus dorsalis lateralis Vrstva 1
12 Arteria metatarsalis dorsalis prima Vrstva 1