Regio cubiti anterior

Ilustrace preparace ventrální části horní končetiny ve výši loketního kloubu.

Název termínu Vrstva
1 N. radialis Vrstva 1
2 M. brachialis Vrstva 1
3 M. pronator teres Vrstva 1
4 M. supinator Vrstva 1
5 M. brachioradialis Vrstva 1
6 A. interossea communis Vrstva 1
7 A. recurrens ulnaris Vrstva 1
8 N. cutaneus antebrachii lateralis Vrstva 1
9 N. cutaneus antebrachii medialis Vrstva 1
10 A. recurrens radialis Vrstva 1
11 R. profundus Vrstva 1
12 R. superficialis Vrstva 1
13 Arteria ulnaris Vrstva 1
14 Arteria radialis Vrstva 1
15 N. medianus Vrstva 1
16 Aponeurosis musculi bicipitis brachii; aponeurosis bicipitalis; lacertus fibrosus Vrstva 1
17 Vv. brachiales Vrstva 1
18 Arteria brachialis Vrstva 1
19 N. ulnaris Vrstva 1
20 V. basilica Vrstva 1
21 V. mediana cubiti Vrstva 1
22 V. cephalica Vrstva 1