Frontální průřez srdcem

Ilustrace frontálního průřezu srdcem.

Název termínu Vrstva
1 Trabeculae carneae Vrstva 1
2 Trabeculae carneae Vrstva 1
3 Trabeculae carneae Vrstva 1
4 Chordae tendineae Vrstva 1
5 Chordae tendineae Vrstva 1
6 Ventriculus sinister Vrstva 1
7 Ventriculus sinister Vrstva 1
8 Ventriculus dexter Vrstva 1
9 Ventriculus dexter Vrstva 1
10 M. papillaris posterior Vrstva 1
11 M. papillaris anterior Vrstva 1
12 Cuspis posterior Vrstva 1
13 Cuspis anterior Vrstva 1
14 Mm. pectinati Vrstva 1
15 Auricula sinistra Vrstva 1
16 Auricula dextra Vrstva 1
17 Atrium cordis Vrstva 1
18 Atrium sinistrum Vrstva 1
19 Septum interventriculare Vrstva 1
20 Septum interventriculare Vrstva 1
21 Arteria coronaria sinistra Vrstva 1
22 Arteria coronaria dextra Vrstva 1
23 Valva aortae Vrstva 1
24 Valva aortae Vrstva 1
25 Pars ascendens aortae; aorta ascendens Vrstva 1
26 Pars ascendens aortae; aorta ascendens Vrstva 1