Hluboká vrstva extenzorů předloktí

Ilustrace hlubokých extenzorů zadní svalové skupiny předloktí pravé horní končetiny.

Název termínu Vrstva
1 Basis ossis metacarpi Vrstva 1
2 M. extensor digitorum Vrstva 1
3 Radius Vrstva 1
4 Ulna Vrstva 1
5 Olecranon Vrstva 1
6 M. extensor indicis Vrstva 1
7 M. extensor indicis Vrstva 1
8 Retinaculum musculorum extensorum Vrstva 1
9 M. abductor pollicis longus Vrstva 1
10 M. abductor pollicis longus Vrstva 1
11 M. extensor pollicis brevis Vrstva 1
12 M. extensor pollicis brevis Vrstva 1
13 M. extensor pollicis longus Vrstva 1
14 M. extensor pollicis longus Vrstva 1