Inervace srdce, pohled zezadu

Ilustrace srdce s nervovým zásobením.

Název termínu Vrstva
1 Truncus vagalis posterior Vrstva 1
2 Rr. oesophageales Vrstva 1
3 Truncus sympathicus Vrstva 1
4 Truncus sympathicus Vrstva 1
5 Truncus sympathicus Vrstva 1
6 N. splanchnicus major Vrstva 1
7 Ansa subclavia Vrstva 1
8 Ganglion cervicothoracicum; ganglion stellatum Vrstva 1
9 Ganglion cervicale medium Vrstva 1
10 Pars thoracica aortae; aorta thoracica Vrstva 1
11 Pars descendens aortae; aorta descendens Vrstva 1
12 Oesophagus Vrstva 1
13 Nervus vagus [x] Vrstva 1
14 Nervus vagus [x] Vrstva 1