Musculi interossei pedis

Ilustrace musculi interossei pedis pravého přednoží na obrázku vlevo dorsálně a na obrázku vpravo plantárně.

Název termínu Vrstva
1 Ossa metatarsi; ossa metatarsalia [i-v] Vrstva 1
2 Ossa metatarsi; ossa metatarsalia [i-v] Vrstva 1
3 M. extensor digitorum longus Vrstva 1
4 Mm. interossei dorsales Vrstva 1
5 Mm. interossei plantares Vrstva 1