Povrchové krajiny hlavy a šíje, pohled zezadu

Ilustrace zadního pohledu na preparované krajiny týlu a hlavy.

Název termínu Vrstva
1 N. auricularis magnus Vrstva 1
2 N. occipitalis minor Vrstva 1
3 N. occipitalis major Vrstva 1
4 N. suboccipitalis Vrstva 1
5 Arteria vertebralis Vrstva 1
6 M. rectus capitis posterior minor Vrstva 1
7 M. rectus capitis posterior major Vrstva 1
8 M. longus capitis Vrstva 1
9 M. splenius cervicis; m. splenius colli Vrstva 1
10 M. splenius capitis Vrstva 1
11 M. obliquus capitis superior Vrstva 1
12 M. obliquus capitis inferior Vrstva 1
13 Arteria occipitalis Vrstva 1
14 M. semispinalis capitis Vrstva 1
15 M. trapezius Vrstva 1
16 N. occipitalis tertius Vrstva 1