Musculi nuchae profundi

Ilustrace schématu hlubokých zádových svalů krku v tylní krajině.

Název termínu Vrstva
1 Linea nuchalis inferior Vrstva 1
2 Axis Vrstva 1
3 Processus spinosus Vrstva 1
4 M. rectus capitis posterior major Vrstva 1
5 M. rectus capitis posterior minor Vrstva 1
6 Atlas [C I] Vrstva 1
7 Processus transversus Vrstva 1
8 M. obliquus capitis superior Vrstva 1
9 M. obliquus capitis inferior Vrstva 1