Předozadní RTG snímek předloktí

Název termínu Vrstva
1 Trochlea humeri Vrstva 1
2 Epicondylus medialis Vrstva 1
3 Epicondylus lateralis Vrstva 1
4 Corpus ulnae Vrstva 1
5 Corpus radii Vrstva 1
6 Tuberositas radii Vrstva 1
7 Processus coronoideus Vrstva 1
8 Olecranon Vrstva 1
9 Circumferentia articularis Vrstva 1
10 Capitulum humeri Vrstva 1
11 Processus styloideus ulnae Vrstva 1
12 Facies articularis carpalis Vrstva 1
13 Caput ulnae Vrstva 1
14 Processus styloideus radii Vrstva 1