Planta pedis

Ilustrace preparované planty nohy po odtětí m. flexor digitorum brevis.

Název termínu Vrstva
1 M. flexor hallucis longus Vrstva 1
2 M. adductor hallucis Vrstva 1
3 M. flexor digiti minimi brevis Vrstva 1
4 R. profundus Vrstva 1
5 R. profundus Vrstva 1
6 R. superficialis Vrstva 1
7 R. superficialis Vrstva 1
8 Aa. digitales plantares communes Vrstva 1
9 Aa. metatarsales plantares Vrstva 1
10 Arcus plantaris profundus Vrstva 1
11 Arteria plantaris lateralis Vrstva 1
12 M. abductor digiti minimi Vrstva 1
13 Mm. lumbricales Vrstva 1
14 Nn. digitales plantares proprii Vrstva 1
15 Nn. digitales plantares communes Vrstva 1
16 Nn. digitales plantares communes Vrstva 1
17 Aa. digitales plantares propriae Vrstva 1
18 Nn. digitales plantares proprii Vrstva 1
19 M. flexor hallucis brevis Vrstva 1
20 Arteria plantaris medialis Vrstva 1
21 M. abductor hallucis Vrstva 1
22 N. plantaris medialis Vrstva 1
23 N. plantaris lateralis Vrstva 1
24 Aponeurosis plantaris Vrstva 1
25 M. flexor digitorum brevis Vrstva 1