Atrium dextrum, pohled zpředu, defekt septum interatriale

Ilustrace otevřené pravé předsíně srdce z ventrální strany s pohledem na defekt přepážky mezi předsíněmi.

Název termínu Vrstva
1 Limbus fossae ovalis Vrstva 1
2 (Foramen ovale cordis) Vrstva 1
3 Valvula venae cavae inferioris [[Eustachi]] Vrstva 1
4 Valvula sinus coronarii [[Thebesi]] Vrstva 1
5 Crista terminalis Vrstva 1
6 Vena pulmonalis sinistra superior Vrstva 1
7 Vena pulmonalis sinistra inferior Vrstva 1
8 Auricula dextra Vrstva 1
9 Mm. pectinati Vrstva 1
10 Ostium sinus coronarii Vrstva 1
11 Vena cava inferior Vrstva 1
12 Vena cava superior Vrstva 1
13 Vena pulmonalis dextra inferior Vrstva 1
14 Vena pulmonalis dextra superior Vrstva 1