Svaly stehna, přední skupina

Ilustrace přední skupiny svalů stehna pravé dolní končetiny.

Název termínu Vrstva
1 Linea intertrochanterica Vrstva 1
2 Trochanter major Vrstva 1
3 Spina iliaca anterior inferior Vrstva 1
4 M. quadriceps femoris Vrstva 1
5 M. vastus lateralis Vrstva 1
6 M. vastus intermedius Vrstva 1
7 M. vastus medialis Vrstva 1
8 Patella Vrstva 1
9 Lig. patellae Vrstva 1
10 M. rectus femoris Vrstva 1
11 M. rectus femoris Vrstva 1
12 Caput rectum Vrstva 1