Preparace musculus trapezius

Ilustrace preparace musculus trapezius, jeho cévního a nervového zásobení vpravo a svalů zad uložených pod ním.

Název termínu Vrstva
1 M. sternocleidomastoideus Vrstva 1
2 M. longissimus thoracis Vrstva 1
3 M. levator scapulae Vrstva 1
4 M. infraspinatus Vrstva 1
5 M. supraspinatus Vrstva 1
6 M. teres minor Vrstva 1
7 M. teres major Vrstva 1
8 M. deltoideus Vrstva 1
9 M. rhomboideus minor Vrstva 1
10 M. rhomboideus major Vrstva 1
11 M. latissimus dorsi Vrstva 1
12 M. trapezius Vrstva 1