Prevertebrální svaly krku, pohled zpředu

Ilustrace pohledu na hluboké, prevertebrální, svaly krku z ventrální strany.

Název termínu Vrstva
1 M. longus capitis Vrstva 1
2 M. rectus capitis anterior Vrstva 1
3 M. rectus lateralis capitis Vrstva 1
4 M. scalenus posterior Vrstva 1
5 M. scalenus medius Vrstva 1
6 M. scalenus anterior Vrstva 1
7 M. longus colli; m. longus cervicis Vrstva 1