Příčná klenba nožní

Schématická ilustrace struktur podílejících se na udržování příčné klenby nožní.

Název termínu Vrstva
1 M. tibialis anterior Vrstva 1
2 M. tibialis posterior Vrstva 1
3 M. fibularis longus; m. peroneus longus Vrstva 1
4 M. flexor hallucis longus Vrstva 1
5 M. flexor digitorum longus Vrstva 1
6 Os cuneiforme mediale Vrstva 1
7 Os cuneiforme intermedium Vrstva 1
8 Os cuneiforme laterale Vrstva 1
9 Os cuboideum Vrstva 1