Ramenní kloub zezadu

Název termínu Vrstva
1 M. teres major Vrstva 1
2 M. teres major Vrstva 2
3 M. teres major Vrstva 3
4 M. teres major Vrstva 4
5 M. teres major Vrstva 5
6 M. teres minor Vrstva 1
7 M. teres minor Vrstva 2
8 M. teres minor Vrstva 3
9 M. teres minor Vrstva 4
10 M. infraspinatus Vrstva 1
11 M. infraspinatus Vrstva 2
12 M. infraspinatus Vrstva 3
13 M. infraspinatus Vrstva 4
14 M. rhomboideus major Vrstva 1
15 M. rhomboideus major Vrstva 2
16 M. triceps brachii Vrstva 1
17 M. triceps brachii Vrstva 2
18 M. triceps brachii Vrstva 3
19 Caput longum Vrstva 1
20 Caput longum Vrstva 2
21 Caput longum Vrstva 3
22 Caput laterale Vrstva 1
23 Caput laterale Vrstva 2
24 Caput laterale Vrstva 3
25 M. latissimus dorsi Vrstva 1
26 M. latissimus dorsi Vrstva 2
27 M. latissimus dorsi Vrstva 3
28 M. latissimus dorsi Vrstva 4
29 M. deltoideus Vrstva 1
30 M. deltoideus Vrstva 3
31 M. deltoideus Vrstva 4
32 M. deltoideus Vrstva 5
33 M. trapezius Vrstva 1
34 M. omohyoideus Vrstva 2
35 M. supraspinatus Vrstva 2
36 M. supraspinatus Vrstva 3
37 M. supraspinatus Vrstva 4
38 M. levator scapulae Vrstva 2
39 M. rhomboideus minor Vrstva 2
40 M. biceps brachii Vrstva 3
41 M. biceps brachii Vrstva 4
42 M. biceps brachii Vrstva 5
43 Caput mediale; caput profundum Vrstva 3
44 Sulcus nervi radialis Vrstva 4
45 Sulcus nervi radialis Vrstva 5
46 Sulcus nervi radialis Vrstva 6
47 Sulcus nervi radialis Vrstva 7
48 M. brachialis Vrstva 4
49 M. brachialis Vrstva 5
50 M. coracobrachialis Vrstva 4
51 M. coracobrachialis Vrstva 5
52 (Lig. transversum scapulae inferius) Vrstva 5
53 (Lig. transversum scapulae inferius) Vrstva 6
54 Lig. coracohumerale Vrstva 5
55 Lig. coracohumerale Vrstva 6
56 Tuberculum majus Vrstva 5
57 Tuberculum majus Vrstva 6
58 Tuberculum majus Vrstva 7
59 Lig. transversum scapulae superius Vrstva 5
60 Lig. transversum scapulae superius Vrstva 6
61 Spina scapulae Vrstva 6
62 Spina scapulae Vrstva 7
63 Margo superior Vrstva 6
64 Margo superior Vrstva 7
65 Margo lateralis Vrstva 6
66 Margo lateralis Vrstva 7
67 Margo medialis Vrstva 6
68 Margo medialis Vrstva 7
69 Angulus inferior Vrstva 6
70 Angulus inferior Vrstva 7
71 Angulus superior Vrstva 6
72 Angulus superior Vrstva 7
73 Clavicula Vrstva 6
74 Clavicula Vrstva 7
75 Acromion Vrstva 6
76 Acromion Vrstva 7
77 Fossa supraspinata Vrstva 6
78 Fossa supraspinata Vrstva 7
79 Fossa infraspinata Vrstva 6
80 Fossa infraspinata Vrstva 7
81 Collum anatomicum Vrstva 7
82 Collum chirurgicum Vrstva 7
83 Caput humeri Vrstva 7
84 Tuberculum supraglenoidale Vrstva 7
85 Collum scapulae Vrstva 7
86 Tuberculum infraglenoidale Vrstva 7
87 Angulus lateralis Vrstva 7
88 Processus coracoideus Vrstva 7
89 Incisura scapulae Vrstva 7