Svaly bérce, zadní svalová skupina

Ilustrace povrchové i hluboké vrstvy svalů bérce pravé dolní končetiny.

Název termínu Vrstva
1 Tendo calcaneus [[Achillis]] Vrstva 1
2 Tendo calcaneus [[Achillis]] Vrstva 1
3 M. plantaris Vrstva 1
4 M. triceps surae Vrstva 1
5 Tuber calcanei Vrstva 1
6 Tuber calcanei Vrstva 1
7 Caput fibulae Vrstva 1
8 Caput fibulae Vrstva 2
9 Tibia Vrstva 1
10 M. soleus Vrstva 1
11 Caput mediale Vrstva 1
12 Caput mediale Vrstva 1
13 M. gastrocnemius Vrstva 1
14 M. gastrocnemius Vrstva 1
15 Caput laterale Vrstva 1
16 Fossa poplitea Vrstva 1
17 M. biceps femoris Vrstva 1
18 M. semitendinosus Vrstva 1
19 M. semimembranosus Vrstva 1
20 Lig. patellae Vrstva 1
21 Patella Vrstva 1
22 M. quadriceps femoris Vrstva 1
23 pes anserinus Vrstva 1
24 Facies posterior Vrstva 2
25 Facies posterior Vrstva 2
26 Epicondylus lateralis Vrstva 2
27 M. flexor digitorum longus Vrstva 2
28 M. flexor digitorum longus Vrstva 2
29 M. flexor hallucis longus Vrstva 2
30 M. flexor hallucis longus Vrstva 2
31 M. tibialis posterior Vrstva 2
32 M. tibialis posterior Vrstva 2
33 M. popliteus Vrstva 2