Svaly kyčelní, přední skupina

Ilustrace přední skupiny kyčelních svalů vpravo.

Název termínu Vrstva
1 Trochanter minor Vrstva 1
2 Fossa iliaca Vrstva 1
3 Spina iliaca anterior superior Vrstva 1
4 M. iliacus Vrstva 1
5 M. psoas major Vrstva 1
6 Lig. inguinale; arcus inguinalis Vrstva 1
7 M. iliopsoas Vrstva 1