Svaly kyčelní, zadní skupina

Ilustrace zadní skupiny kyčelních svalů vpravo.

Název termínu Vrstva
1 M. gluteus medius Vrstva 1
2 Foramen ischiadicum majus Vrstva 1
3 Foramen ischiadicum minus Vrstva 1
4 Os sacrum [vertebrae sacrales I - V] Vrstva 1
5 Os sacrum [vertebrae sacrales I - V] Vrstva 2
6 Facies glutea Vrstva 1
7 Lig. sacrospinale Vrstva 1
8 Lig. sacrotuberale Vrstva 1
9 Ramus ossis ischii Vrstva 1
10 Tuber ischiadicum Vrstva 1
11 Tuber ischiadicum Vrstva 2
12 Spina ischiadica Vrstva 1
13 Fossa trochanterica Vrstva 1
14 M. obturatorius internus Vrstva 1
15 M. gemellus superior Vrstva 1
16 M. gemellus inferior Vrstva 1
17 Trochanter major Vrstva 1
18 Trochanter major Vrstva 2
19 Crista intertrochanterica Vrstva 2
20 M. quadratus femoris Vrstva 2
21 M. piriformis Vrstva 2