Svaly předloktí, přední skupina

Ilustrace samostatných svalů přední svalové skupiny předloktí vpravo.

Název termínu Vrstva
1 Retinaculum musculorum flexorum Vrstva 1
2 Retinaculum musculorum flexorum Vrstva 2
3 Phalanx media Vrstva 1
4 Phalanx media Vrstva 2
5 Canalis carpi Vrstva 1
6 Canalis carpi Vrstva 2
7 Phalanx distalis Vrstva 1
8 Mm. lumbricales Vrstva 1
9 M. flexor pollicis longus Vrstva 1
10 M. flexor digitorum profundus Vrstva 1
11 Epicondylus medialis Vrstva 2
12 Epicondylus medialis Vrstva 3
13 Ulna Vrstva 2
14 Ulna Vrstva 3
15 Radius Vrstva 2
16 Radius Vrstva 3
17 Chiasma tendinum Vrstva 2
18 M. flexor digitorum superficialis Vrstva 2
19 Processus coronoideus Vrstva 3
20 N. medianus Vrstva 3
21 M. pronator teres Vrstva 3
22 M. pronator quadratus Vrstva 3