Svaly ramena a paže, pohled zezadu

Ilustrace svalů pravé paže a ramena ze zadního pohledu.

Název termínu Vrstva
1 Septum intermusculare brachii laterale Vrstva 1
2 Epicondylus medialis Vrstva 1
3 M. flexor carpi ulnaris Vrstva 1
4 Epicondylus lateralis Vrstva 1
5 Acromion Vrstva 1
6 M. extensor carpi ulnaris Vrstva 1
7 M. anconeus Vrstva 1
8 M. teres minor Vrstva 1
9 M. teres minor Vrstva 1
10 M. extensor carpi radialis longus Vrstva 1
11 M. brachioradialis Vrstva 1
12 M. trapezius Vrstva 1
13 M. infraspinatus Vrstva 1
14 M. latissimus dorsi Vrstva 1
15 Caput longum Vrstva 1
16 Caput mediale; caput profundum Vrstva 1
17 Caput laterale Vrstva 1
18 Olecranon Vrstva 1
19 M. triceps brachii Vrstva 1
20 M. deltoideus Vrstva 1