Hýžďové svalstvo a svalstvo stehna, pohled zezadu

Ilustrace povrchového hýžďového svalstva a svalů stehna vpravo ze zadního pohledu.

Název termínu Vrstva
1 M. adductor magnus Vrstva 1
2 M. gracilis Vrstva 1
3 Crista iliaca Vrstva 1
4 M. gastrocnemius Vrstva 1
5 M. semimembranosus Vrstva 1
6 M. semitendinosus Vrstva 1
7 Caput breve Vrstva 1
8 Caput longum Vrstva 1
9 M. biceps femoris Vrstva 1
10 M. gluteus maximus Vrstva 1
11 Tractus iliotibialis [[Maissiati]] Vrstva 1
12 M. tensor fasciae latae Vrstva 1
13 Caput laterale Vrstva 1
14 Caput mediale Vrstva 1