Zádové svaly, povrchové vrstvy

Ilustrace povrchových svalových vrstev zad.

Název termínu Vrstva
1 Fascia thoracolumbalis Vrstva 1
2 (Trigonum lumbale inferius [[Petiti]]) Vrstva 1
3 M. teres major Vrstva 1
4 M. teres major Vrstva 1
5 M. teres minor Vrstva 1
6 M. teres minor Vrstva 1
7 M. infraspinatus Vrstva 1
8 M. infraspinatus Vrstva 1
9 M. gluteus maximus Vrstva 1
10 M. obliquus externus abdominis Vrstva 1
11 M. latissimus dorsi Vrstva 1
12 M. triceps brachii Vrstva 1
13 M. deltoideus Vrstva 1
14 M. trapezius Vrstva 1