Svaly předloktí a ruky, pohled zezadu

Ilustrace svalů pravého předloktí a ruky při pohledu zezadu.

Název termínu Vrstva
1 M. extensor carpi radialis brevis Vrstva 1
2 M. extensor carpi radialis longus Vrstva 1
3 M. extensor carpi radialis longus Vrstva 1
4 M. extensor pollicis longus Vrstva 1
5 M. extensor pollicis longus Vrstva 1
6 M. extensor pollicis brevis Vrstva 1
7 M. extensor pollicis brevis Vrstva 1
8 M. abductor pollicis longus Vrstva 1
9 M. brachioradialis Vrstva 1
10 M. extensor digiti minimi Vrstva 1
11 M. extensor digitorum Vrstva 1
12 M. extensor carpi ulnaris Vrstva 1
13 M. flexor carpi ulnaris Vrstva 1
14 M. anconeus Vrstva 1
15 M. triceps brachii Vrstva 1
16 M. adductor pollicis Vrstva 1
17 Mm. interossei dorsales Vrstva 1