Svaly paže a ramena, zadní skupina

Ilustrace zadní skupiny svalů paže a ramenního pletence.

Název termínu Vrstva
1 Epicondylus lateralis Vrstva 1
2 Sulcus nervi radialis Vrstva 1
3 Angulus inferior Vrstva 1
4 Tuberculum majus Vrstva 1
5 Crista tuberculi minoris; labium mediale Vrstva 1
6 Tuberculum infraglenoidale Vrstva 1
7 M. anconeus Vrstva 1
8 Olecranon Vrstva 1
9 Caput mediale; caput profundum Vrstva 1
10 Caput laterale Vrstva 1
11 Caput longum Vrstva 1
12 M. teres major Vrstva 1
13 M. teres minor Vrstva 1
14 M. infraspinatus Vrstva 1
15 Fossa supraspinata Vrstva 1
16 M. supraspinatus Vrstva 1