Musculi dorsi, spinokostální a sakrospinální systémy

Ilustrace hlubokých zádových svalů spinokostálního systému vlevo a sakrospinálního systému vpravo.

Název termínu Vrstva
1 M. longissimus cervicis; m. longissimus colli Vrstva 1
2 M. longissimus capitis Vrstva 1
3 Vertebrae lumbales [L I -L V] Vrstva 1
4 Vertebrae thoracicae [Th I - Th XII] Vrstva 1
5 Vertebrae thoracicae [Th I - Th XII] Vrstva 1
6 Processus spinosus Vrstva 1
7 Processus spinosus Vrstva 1
8 Vertebrae cervicales [c i - c vii] Vrstva 1
9 Tuberculum costae Vrstva 1
10 M. iliocostalis lumborum Vrstva 1
11 Fascia thoracolumbalis Vrstva 1
12 M. longissimus thoracis Vrstva 1
13 Pars thoracica Vrstva 1
14 M. serratus posterior inferior Vrstva 1
15 M. serratus posterior superior Vrstva 1