Krajiny těla, pohled zepředu

Ilustrace pohledu na lidské tělo zepředu s vyznačením jednotlivých krajin trupu.

Název termínu Vrstva
1 Fossa infraclavicularis [[Mohrenheimi]] Vrstva 1
2 Trigonum clavipectorale; trigonum deltopectorale Vrstva 1
3 Regio presternalis Vrstva 1
4 Regio pectoralis Vrstva 1
5 Regio pectoralis lateralis Vrstva 1
6 Regio mammaria Vrstva 1
7 Regio inframammaria Vrstva 1
8 Regiones thoracicae anterolaterales Vrstva 1
9 Regiones abdominales Vrstva 1
10 Hypochondrium; regio hypochondriaca Vrstva 1
11 Epigastrium; regio epigasrica; fossa epigastrica Vrstva 1
12 Latus; regio lateralis Vrstva 1
13 Umbilicus; regio umbilicalis Vrstva 1
14 Inguen; region inguinalis Vrstva 1
15 Hypogastrium; regio pubica Vrstva 1